صفحه کابینت آشپزخانه معرفی جدیدترین صفحه کابینت آشپزخانه با جدیدترین تکنولوژی جهت انواع اپن و صفحات روی کابینت tag:http://sadava.ir 2019-07-17T15:53:17+01:00 mihanblog.com صفحه اچ پی ال آرپا - TUTTIFRUTTI BIANCO - کد 3096 2018-08-01T05:31:55+01:00 2018-08-01T05:31:55+01:00 tag:http://sadava.ir/post/75 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1
سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر  
استاندارد تخت چوب: P2 E1


]]>
صفحه اچ پی ال آرپا - HERMOSA MALIBU - کد MA08 2018-08-01T05:25:50+01:00 2018-08-01T05:25:50+01:00 tag:http://sadava.ir/post/74 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1
سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر  
استاندارد تخت چوب: P2 E1]]>
صفحه اچ پی ال آرپا - SANTA MONICA MALIBU - کد MA07 2018-08-01T05:03:32+01:00 2018-08-01T05:03:32+01:00 tag:http://sadava.ir/post/73 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1 سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر  
استاندارد تخت چوب: P2 E1

]]>
MA06 Venice Malibu 2018-07-31T04:23:05+01:00 2018-07-31T04:23:05+01:00 tag:http://sadava.ir/post/72 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1 صفحه تخت چوب ملامین MFC

سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر   
استاندارد تخت چوب: P2 E1

]]>
MA05 Lagoon Malibu 2018-07-31T04:17:49+01:00 2018-07-31T04:17:49+01:00 tag:http://sadava.ir/post/71 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1 صفحه تخت چوب ملامین MFC

سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر   
استاندارد تخت چوب: P2 E1

]]>
MA04 El Sol Malibu 2018-07-31T04:11:01+01:00 2018-07-31T04:11:01+01:00 tag:http://sadava.ir/post/70 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1 صفحه تخت چوب ملامین MFC

سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر   
استاندارد تخت چوب: P2 E1

]]>
MA03 Zuma Malibu 2018-07-30T05:06:12+01:00 2018-07-30T05:06:12+01:00 tag:http://sadava.ir/post/69 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1
سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر  
استاندارد تخت چوب: P2 E1]]>
MA02 Cove Malibu 2018-07-30T05:00:57+01:00 2018-07-30T05:00:57+01:00 tag:http://sadava.ir/post/68 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1
سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر  
استاندارد تخت چوب: P2 E1

]]>
MA01 Paradise Malibu 2018-07-30T04:51:24+01:00 2018-07-30T04:51:24+01:00 tag:http://sadava.ir/post/67 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1
سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر  
استاندارد تخت چوب: P2 E1

]]>
OL04 Olympus Apollo 2018-07-29T05:29:53+01:00 2018-07-29T05:29:53+01:00 tag:http://sadava.ir/post/66 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1 صفحه تخت چوب ملامین MFC

سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر  
استاندارد تخت چوب: P2 E1

]]>
OL03 Olympus Poseidon 2018-07-29T05:25:22+01:00 2018-07-29T05:25:22+01:00 tag:http://sadava.ir/post/65 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1 صفحه تخت چوب ملامین MFC

سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر  
استاندارد تخت چوب: P2 E1

]]>
OL02 Olympus Athena 2018-07-29T05:02:11+01:00 2018-07-29T05:02:11+01:00 tag:http://sadava.ir/post/64 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1 صفحه تخت چوب ملامین MFC

سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر  
استاندارد تخت چوب: P2 E1

]]>
OL01 Olympus Zeus 2018-07-28T04:44:01+01:00 2018-07-28T04:44:01+01:00 tag:http://sadava.ir/post/63 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1 صفحه تخت چوب ملامین MFC

سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر  
استاندارد تخت چوب: P2 E1

]]>
OL00 Olympus Aphrodite 2018-07-28T04:37:02+01:00 2018-07-28T04:37:02+01:00 tag:http://sadava.ir/post/62 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1 صفحه تخت چوب ملامین MFC

سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر  
استاندارد تخت چوب: P2 E1

]]>
N002 Nirvana Mercurio 2018-07-28T04:26:38+01:00 2018-07-28T04:26:38+01:00 tag:http://sadava.ir/post/61 elahe nasri صفحه تخت چوب ملامین MFCسایز: 3050x2070 میلی مترضخامت: 25-19-8 میلی متر   استاندارد تخت چوب: P2 E1
صفحه تخت چوب ملامین MFC

سایز: 3050x2070 میلی متر
ضخامت: 25-19-8 میلی متر  
استاندارد تخت چوب: P2 E1

]]>